پروژه دینامیک خاک با نرم افزار opensees NERA EERA deep soil

قیمت: 55000 تومان

در این پروژه اثر لایه های خاک بر روی امواج زلزله هنگام انتقال از بستر سنگی به سطح زمین بررسی شده است.

 

 

 

فهرست مطالب  این پروژه :

 

آموزش کامل NEERAوEERA

 

آموزش بررسی اثر ساختگاه با برنامه opensees

 

و….

 

 

 

 

خرید        سوال از فروشنده